Verloop behandeling

Bevestiging en recept

Een week voordat de behandeling plaatsvindt, krijgt u van ons een brief waarin de afspraak wordt bevestigd. Hierin zitten ook een tweetal recepten met gebruiksaanwijzing die u bij uw apotheek kunt ophalen.

Let op: als u twee bloedverdunners gebruikt moet in overleg met uw arts 5 dagen van tevoren stoppen.

Eerste behandelfase implanteren

Het plaatsen van de implantaten gebeurt onder plaatselijke verdoving. Er wordt een klein sneetje in het tandvlees gemaakt. Er kan dan goed bekeken worden of er voldoende bot aanwezig is.
Gebrek aan voldoende bot (bijv. door vroegere ontsteking of al langer afwezig zijn van tand of kies) zorgt niet alleen voor problemen bij het plaatsen van het implantaat, maar betekent vooral dat het uiteindelijke resultaat er niet mooi zal uitzien.

Een voorwaarde voor een stralende glimlach is het herstellen van de goede contour van het kaakbot.
Als er niet voldoende bot aanwezig is kan m.b.v. eigen bot of bot vervangend materiaal de kaak weer worden opgebouwd. Vaak gebeurt dit gelijktijdig met het plaatsen van het implantaat.

Er zijn dan twee mogelijkheden:

  1. Het implantaat wordt volledig onder het tandvlees geplaatst.

  2. Er komt een hoger dopje op waardoor het implantaat al door het tandvlees heen steekt. Er kan dan in sommige gevallen – als het implantaat direct al vast genoeg zit – een noodkroon worden gemaakt.

Bij patiënten die bloedverdunners of een hartklep gebrek hebben worden de implantaten altijd van hogere dopjes voorzien. Hierna wordt het tandvlees gehecht en mag u de prothese enkele dagen niet dragen!

De volgende dag
De dag na de ingreep willen wij u graag terug zien. De wond wordt bekeken en eventueel een controle foto gemaakt.

Hechtingen
Na ongeveer 10 dagen worden de hechtingen verwijderd. Het is verstandig wanneer de hechtingen er nog in zitten deze plek zoveel mogelijk te ontzien met het eten.

Vastgroeien
Nu komt er een rustperiode van ongeveer 8 weken. Het bot kan dan aan de implantaten vastgroeien. Het is in deze periode belangrijk om het implantaat niet te belasten.

Tweede behandelfase implanteren

Implantaten opzoeken
Na de vastgroeiperiode wordt het implantaat opgezocht. Als het implantaat onder het tandvlees is geplaatst wordt de kaak verdoofd en wordt er een klein sneetje boven het implantaat gemaakt.
Vervolgens wordt het dopje uit het implantaat geschroefd en vervangen door een hoger dopje dat door het tandvlees heen steekt.
Als het implantaat in de eerste fase al door het tandvlees heen is geplaatst wordt alleen het bestaande dopje vervangen door een ander type.

Kroon of Brug
Als de kroon of brug gemaakt wordt door uw eigen tandarts is het handig dat u hiervoor zelf een afspraak maakt. U kunt dan aangeven wanneer het implantaat is opgezocht zodat uw eigen tandarts weet wanneer hij hiermee verder kan gaan.

Als de kroon of brug gemaakt wordt in onze Kliniek krijgt u nog 2 extra afspraken. En gaat u met uw nieuwe tand of brug weer terug naar uw eigen tandarts.

Controle
Indien uw eigen tandarts de kroon of brug maakt zien wij u graag nog een keer terug om te kijken of alles goed functioneert en het onderhoud goed verloopt.
Daarna houdt uw eigen tandarts u onder controle.
Indien uw kroon of brug door ons gemaakt is worden m.b.t. de controle de afspraken bij ons gemaakt.

Wij wensen u veel plezier en gemak van uw implantaat. Indien u nog vragen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen.

H. van der Burg
Tandarts-Implantoloog

KTI Hilversum